Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki organizuje dnia 26.02.2017r. w Stargardzie, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” jesteśmy jednym z 200 miast w Polsce, które w tym samym dniu o tej samej godzinie rozpoczną bieg Tropem Wilczym.

Bieg wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” który został ustanowiony 1 marca świętem państwowym. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

 

 

 

Tropem Wilczym - Stargard 2017

REGULAMIN BIEGU
Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
dystans 1963 m
Stargard 26 LUTY 2017r.

I. IDEA PROJEKTU BIEGOWEGO
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddaniem hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Bieg łączy promowanie aktywności fizycznej z poznaniem historii Żołnierzy Niezłomnych.
Oddaj hołd Żołnierzom Wyklętym!

II. TERMIN
26 luty 2017 roku godz. 12.00 Park Stefana Batorego w Stargardzie,

III. MIEJSCE
Stargard, Park Stefana Batorego, Rondo im Żołnierzy Wyklętych.

IV. ORGANIZATOR OGÓLNOPOLSKI
Fundacja Wolność i Demokracja

V. ORGANIZATOR LOKALNY
Organizator: Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki,

VI. ZAPISY
on-line do dnia 17.01.2017 do 20.02.2017r. godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Link ,oraz w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 10:30 (jeżeli będą wolne miejsca startowe), maksymalna ilość uczestników biegu głównego 150 osób
Organizator do zapisów on-line przeznacza 130 miejsc startowych, 20 miejsc przeznaczonych jest dla partnerów i sponsorów.

VII. OPŁATA STARTOWA
– 10 zł wpłaty trzeba dokonać bezpośrednio w formularzu zgłoszeń po zarejestrowaniu się lub używając opcji „Zapłać” w formularzu.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2. Pomiar czasu za pomocą chipów.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w biurze. Biuro będzie czynne 26.02.2017r. w godzinach od 10:30 do 11:45. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura).
5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.
7. Uczestnik biegu pokonuje trasę długości 1963 m. Organizator dopuszcza do startu uczestników chodu z kijami oraz chodu.
8. Uczestnikiem biegu może być osoba nieletnia poniżej 16 roku życia, po podpisaniu przez rodzica zgody na udział dziecka w biegu, oświadczenie zgody podpisać należy przy odbiorze pakietu startowego.

X. NAGRODY I KLASYFIKACJA
Bieg organizowany jest na 150 osób (liczy się kolejność wpłaty opłaty startowej), osoba zarejestrowana i zweryfikowana przed biegiem otrzyma okolicznościową koszulkę oraz pakiet startowy. 150 startujących osób po ukończeniu biegu, otrzymają odlewany medal okolicznościowy.
Klasyfikacja: OPEN, Mężczyźni, Kobiety
Nagrody otrzymają w zawodnicy miejsc 1-3 biegu na 1963 m Mężczyzn
oraz zawodniczki z miejsc 1-3 biegu na 1963 m Kobiet
w kategorii Mężczyźni i w kategorii Kobiety

XI. TRASA
1. START i META znajduje się w Paku Stefana Batorego obok ronda im Żołnierzy Wyklętych
2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów i na stronie www.skl.stargard.pl

XII. DEPOZYT
1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

XIII. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego biegu.
4. Podpisując kartę zgłoszenia uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowych ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1987 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust .nr 133) przez organizatora do celów marketingowych.
5. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów
lub w siedzibie Organizatora.
STRONA Z ZAPISAMI  – kliknij, aby wejść