Dane kontaktowe

SKL
Stargardzki Klub Lekkoatletyczny

ul. Sportowa 1, 73-110 Stargard
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. dr Jerzego Cieśli

NIP: 854-165-58-63

REGON: 810882125

KRS: 0000103089

Forma Prawna:
Stowarzyszenie kultury fizycznej

Nr rej.:
Rejestr stowarzyszeń dział A numer 776

Data rej.:
20.03.1996 r.

Konto bankowe SKL:
54 1240 3901 1111 0010 9909 4916

Konto bankowe do biegu „Błękitna Wstęga”:
37 1240 3901 1111 0011 2333 1060

Konto bankowe do biegów „Cztery Pory Roku”:
71 1240 3901 1111 0011 2333 1709

Adres mailowy:
poczta@skl.stargard.pl

Prezes SKL

Julian Wójcik
tel. 502 924 875
poczta@skl.stargard.pl

Bieg O Błękitną Wstęgę

Dyrektor Biegu
Julian Wójcik

tel. 502 924 875

Biuro zawodów – Kierownik
Marta Olczak
tel. 519 899 313

Marsz  Nordic Walking – Kierownik
Julian Wójcik
tel. 502 924 875

Trasa Biegu
Stanisław Kaczmarczyk – 501 446 523
Krzysztof Piechota – 501 466 106
Daniel Rotter – 501 103 393

Grand Prix Stargardu

Dyrektor Biegu
Sebastian Łukaszewski 

tel. 608 550 893

Z-ca Dyrektora
Stanisław Kaczmarczyk

tel.  501 446 523

Poznaj Stargard – Biegaj z mapą

Dyrektor Biegu
Daniel Rotter

tel. 501 103 393