Zachęcamy do wsparcia projektu (zgłoszonego przez Juliana Wójcika, aktywnie działającego na rzecz mieszkańców naszego miasta) w zakresie Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosujemy na budowę oświetlenia na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej 1.

Oświetlenie części treningowej stadionu zdecydowanie poprawi standard prowadzenia wszelkich zajęć nie tylko klubom, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta, którzy uprawiają sport w coraz szeroko pojętej świadomości dla swojego zdrowia i pasji. Już dziś widzimy, że Stargard żyje sportem. A więc warto zadbać o poprawę infrastruktury sportowej.

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec danego obszaru Miasta Stargard.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz – elektronicznie (https://stargard.budzet-obywatelski.org/glosowanie) bądź poprzez papierową kartę do głosowania (karty dostępne są w Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 i w Ratuszu przy ul. Rynek Staromiejski 1).
  • Głosujący może wybrać maksymalnie 3 (jego zdaniem) najważniejsze projekty będące w obszarze jego zamieszkania lub 2 projekty ze swojego obszaru zamieszkania i 1 „złoty głos” na projekt zgłoszony w pozostałych rejonach miasta. Zaznaczenie więcej niż trzech zadań będzie skutkowało przyznaniem głosów trzem pierwszym w kolejności projektom, na które zagłosowano.
  • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Głosowanie trwa od 16 do 31 sierpnia.

Budżet Obywatelski Miasta Stargard na 2022 rok wynosi 2,1 mln zł. W ramach tej kwoty każdy obszar ma do dyspozycji 350 000 zł, przy czym wartość jednego projektu w danym obszarze może wynosić maksymalnie 300.000 zł. Wykaz i opis zgłoszonych projektów, a także karty do głosowania są dostępne na oficjalnej stronie SBO 2022: https://stargard.budzet-obywatelski.org/