13 maja 2017 r. w Stargardzkim Centrum Kultury podczas uroczystych obchodów Wojewódzkich Dni Olimpijczyka Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki został wyróżniony Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. Jest to regionalna odznaka ustanowiona 7.10.2002 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla naszego województwa.

Otrzymanie srebrnej odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego jest podsumowaniem wieloletniej działalności stowarzyszenia i osobistego zaangażowania wielu działaczy, którym bliskie były cele SZWLA, a przede wszystkim upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. To zaszczytne wyróżnienie obecnemu prezesowi SZWLA-panu Julianowi Wójcikowi wręczył członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, pan Ryszard Mićko.