Stargardzki Klub Lekkoatletyczny

 

Po 25 latach działalności Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki postanowiliśmy odmłodzić nasz klub zmieniając nazwę stowarzyszenia na Stargardzki Klub Lekkoatletyczny. Zmiana nazwy spowodowana jest kilkoma względami. Pierwszym z nich jest mająca miejsce w lipcu 2017 r.  zmiana nazwy Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki na Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters. Od tamtego czasu nazewnictwo „weterani sportowi” zaczęło być wypierane na rzecz „Masters”. Drugim ważnym czynnikiem jest zmiana wizerunku naszego klubu. Definicja weterana sportowego (obecnie Mastersa) definiuje sportowca, który ukończył 35 rok życia.  Nie chcemy być postrzegani jako klub tylko dla tzw. dojrzałych sportowców, zawodników często przechodzących ze sportu wyczynowego w amatorski. Jesteśmy otwarci na miłośników aktywności fizycznej w każdym wieku, zarówno początkujących jak i doświadczonych sportowców.

W dniu 26 lipca Komisja konkursowa złożona  z członków stowarzyszenia, zebrała propozycje zmiany nazwy.  Członkowie stowarzyszenia zaproponowali 10 nazw. Niestety komisja, podczas burzliwej debaty nie przyjęła żadnej z tych propozycji. Skutkiem tego prezes związku – Julian zadecydował, że obrady nie zakończą się bez decyzji o nowej nazwie dla klubu. I tak narodził się wspólny pomysł (jedenasta nazwa) na Stargardzki Klub Lekkoatletyczny.

Jesteśmy już po zmianach w KRS wraz z nowym statutem Klubu. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Klubu dla wspólnej zabawy, treningów na stadionie lekkoatletycznym, zabawy biegowej w wolnej przestrzeni (lasy, góry, pola, łąki), wolontariatu, startów w zawodach w kraju i za granicą, organizacji imprez sportowych a przede wszystkim o zadbanie swojego zdrowia poprzez wysiłek sportowy. Tym bardziej w tak trudnym okresie i czasach naszego życia.

 

                                                                                             Prezes SKL Stargard

                                                                                                  Julian Wójcik